UWAGA!


1. Do podanych cen doliczany jest 23% podatek VAT.
2. Wszystkie wymionione programy działają na 32 i 64 bitowych systemach operacyjnych Windows.
3. Moduł oznacza dodatek rozszerzeający możliwośći programu głównego nie może więc funkcjonować samodzielnie.


Programy 3D


Program główny RM-3D - Statyka układów przestrzennych wg PN-90/B-03200 oraz PN-EN 1993.
Nazwa Cena netto
Pierwsza instalacja 3 920 zł
Każda następna instalacja 1 960 zł

Moduł RM-3D-STAL - Wymiarowanie elementów stalowych wg PN-90/B-03200.
Nazwa Cena netto
Pierwsza instalacja 1 890 zł
Każda następna instalacja 945 zł

Moduł RM-3D-STAL1993 - Wymiarowanie elementów stalowych wg PN-EN 1993.
Nazwa Cena netto
Pierwsza instalacja 2 120 zł
Każda następna instalacja 1 060 zł

Moduł RM-3D-DREW - Wymiarowanie elementów drewnianych wg PN-B-03150:2000.
Nazwa Cena netto
Pierwsza instalacja 1 230 zł
Każda następna instalacja 615 zł

Moduł RM-3D-DREW1995 - Wymiarowanie elementów drewnianych wg PN-EN 1995.
Nazwa Cena netto
Pierwsza instalacja 1 560 zł
Każda następna instalacja 780 zł

Moduł RM-3D-AZUR - Elementy ażurowe.
Nazwa Cena netto
Pierwsza instalacja 550 zł
Każda następna instalacja 275 zł

Moduł RM-3D-SIN - Blachownice ze środnikiem falistym.
Nazwa Cena netto
Pierwsza instalacja 550 zł
Każda następna instalacja 275 zł

Moduł RM-3D-Profile - Kreator profili parametrycznych.
Nazwa Cena netto
Pierwsza instalacja 550 zł
Każda następna instalacja 275 zł

Moduł RM-3D-Dietrichs - Import schematu z programu Dietrichs.
Nazwa Cena netto
Pierwsza instalacja 210 zł
Każda następna instalacja 105 zł

Programy 2D


Program główny RM-2D - Statyka układów płaskich wg PN-90/B-03200 oraz PN-EN 1993.
Nazwa Cena netto
Pierwsza instalacja 2 010 zł
Każda następna instalacja 1 005 zł

Moduł RM-2D-STAL - Wymiarowanie elementów stalowych wg PN-90/B-03200.
Nazwa Cena netto
Pierwsza instalacja 1 110 zł
Każda następna instalacja 555 zł

Moduł RM-2D-STAL1993 - Wymiarowanie elementów stalowych wg PN-EN 1993.
Nazwa Cena netto
Pierwsza instalacja 1 230 zł
Każda następna instalacja 615 zł

Moduł RM-2D-ZELB - Wymiarowanie elementów żelbetowych wg PN-B-03264:1999/2002.
Nazwa Cena netto
Pierwsza instalacja 1 110 zł
Każda następna instalacja 615 zł

Moduł RM-2D-ZELB1992 - Wymiarowanie elementów żelbetowych wg PN-EN 1992.
Nazwa Cena netto
Pierwsza instalacja 1 230 zł
Każda następna instalacja 615 zł

Moduł RM-2D-SPOL - Połączenia stalowe wg PN-90/B-03200 i PN-B-03215:1998.
Nazwa Cena netto
Pierwsza instalacja 890 zł
Każda następna instalacja 445 zł

Moduł RM-2D-DREW - Wymiarowanie elementów drewnianych wg PN-B-03150:2000.
Nazwa Cena netto
Pierwsza instalacja 995 zł
Każda następna instalacja 497,50 zł

Moduł RM-2D-DREW1995 - Wymiarowanie elementów drewnianych wg PN-EN 1995.
Nazwa Cena netto
Pierwsza instalacja 1 230 zł
Każda następna instalacja 615 zł

Moduł RM-2D-SIN - Wymiarowanie blachownic ze środnikiem falistym.
Nazwa Cena netto
Pierwsza instalacja 550 zł
Każda następna instalacja 275 zł

Moduł RM-2D-AZUR - Wymiarowanie elementów ażurowych.
Nazwa Cena netto
Pierwsza instalacja 550 zł
Każda następna instalacja 275 zł

Moduł RM-2D-Profile - Kreator profili parametrycznych.
Nazwa Cena netto
Pierwsza instalacja 550 zł
Każda następna instalacja 275 zł

Pozostałe programy


PL-WIN - Statyka i wymiarowanie konstrukcji płytowo-słupowo-żebrowych wg PN-B-03264:2002 i PN-EN 1992:2005.
Nazwa Cena netto
Pierwsza instalacja 3 360 zł
Każda następna instalacja 1 680 zł

RM-OBC - Zestawienie obciążeń.
Nazwa Cena netto
Pierwsza instalacja 995 zł
Każda następna instalacja 497,50 zł

FD-WIN - Fundamenty bezpośrednie wg PN-81/B-03020.
Nazwa Cena netto
Pierwsza instalacja 1 190 zł
Każda następna instalacja 595 zł

FD-WIN-1997 - Fundamenty bezpośrednie wg PN-EN 1997-1.
Nazwa Cena netto
Pierwsza instalacja 1 340 zł
Każda następna instalacja 670 zł

Koszty dodatkowe


Nazwa Cena netto
Elektroniczny klucz zabezpieczający (1 stanowisko) 195 zł
Elektroniczny klucz zabezpieczający sieciowy (do 10 stanowisk) 375 zł
Elektroniczny klucz zabezpieczający sieciowy (do 50 stanowisk) 587 zł
Elektroniczny klucz zabezpieczający sieciowy 1 137 zł