UWAGA!


1. Do podanych cen doliczany jest 23% podatek VAT.
2. Wszystkie wymionione programy działają na 32 i 64 bitowych systemach operacyjnych.
3. Moduł oznacza dodatek rozszerzeający możliwośći programu głównego nie może więc funkcjonować samodzielnie.


Programy 3D


Program główny RM-3D - Statyka układów przestrzennych wg PN-90/B-03200 oraz PN-EN 1993.
Nazwa Cena netto
Pierwsza instalacja 3 490 zł
Każda następna instalacja 1 745 zł

Moduł RM-3D-STAL - Wymiarowanie elementów stalowych wg PN-90/B-03200.
Nazwa Cena netto
Pierwsza instalacja 1 690 zł
Każda następna instalacja 845 zł

Moduł RM-3D-STAL1993 - Wymiarowanie elementów stalowych wg PN-EN 1993.
Nazwa Cena netto
Pierwsza instalacja 1 890 zł
Każda następna instalacja 945 zł

Moduł RM-3D-DREW - Wymiarowanie elementów drewnianych wg PN-B-03150:2000.
Nazwa Cena netto
Pierwsza instalacja 1 090 zł
Każda następna instalacja 545 zł

Moduł RM-3D-DREW1995 - Wymiarowanie elementów drewnianych wg PN-EN 1995.
Nazwa Cena netto
Pierwsza instalacja 1 390 zł
Każda następna instalacja 695 zł

Moduł RM-3D-AZUR - Elementy ażurowe.
Nazwa Cena netto
Pierwsza instalacja 490 zł
Każda następna instalacja 245 zł

Moduł RM-3D-SIN - Blachownice ze środnikiem falistym.
Nazwa Cena netto
Pierwsza instalacja 490 zł
Każda następna instalacja 245 zł

Moduł RM-3D-Profile - Kreator profili parametrycznych.
Nazwa Cena netto
Pierwsza instalacja 490 zł
Każda następna instalacja 245 zł

Programy 2D


Program główny RM-2D - Statyka układów płaskich wg PN-90/B-03200 oraz PN-EN 1993.
Nazwa Cena netto
Pierwsza instalacja 1 790 zł
Każda następna instalacja 895 zł

Moduł RM-2D-STAL - Wymiarowanie elementów stalowych wg PN-90/B-03200.
Nazwa Cena netto
Pierwsza instalacja 990 zł
Każda następna instalacja 495 zł

Moduł RM-2D-STAL1993 - Wymiarowanie elementów stalowych wg PN-EN 1993.
Nazwa Cena netto
Pierwsza instalacja 1 090 zł
Każda następna instalacja 545 zł

Moduł RM-2D-ZELB - Wymiarowanie elementów żelbetowych wg PN-B-03264:1999/2002.
Nazwa Cena netto
Pierwsza instalacja 990 zł
Każda następna instalacja 495 zł

Moduł RM-2D-ZELB1992 - Wymiarowanie elementów żelbetowych wg PN-EN 1992.
Nazwa Cena netto
Pierwsza instalacja 1 090 zł
Każda następna instalacja 545 zł

Moduł RM-2D-SPOL - Połączenia stalowe wg PN-90/B-03200 i PN-B-03215:1998.
Nazwa Cena netto
Pierwsza instalacja 790 zł
Każda następna instalacja 395 zł

Moduł RM-2D-DREW - Wymiarowanie elementów drewnianych wg PN-B-03150:2000.
Nazwa Cena netto
Pierwsza instalacja 890 zł
Każda następna instalacja 445 zł

Moduł RM-2D-DREW1995 - Wymiarowanie elementów drewnianych wg PN-EN 1995.
Nazwa Cena netto
Pierwsza instalacja 1090 zł
Każda następna instalacja 545 zł

Moduł RM-2D-SIN - Wymiarowanie blachownic ze środnikiem falistym.
Nazwa Cena netto
Pierwsza instalacja 490 zł
Każda następna instalacja 245 zł

Moduł RM-2D-AZUR - Wymiarowanie elementów ażurowych.
Nazwa Cena netto
Pierwsza instalacja 490 zł
Każda następna instalacja 245 zł

Moduł RM-2D-Profile - Kreator profili parametrycznych.
Nazwa Cena netto
Pierwsza instalacja 490 zł
Każda następna instalacja 245 zł

Pozostałe programy


PL-WIN - Statyka i wymiarowanie konstrukcji płytowo-słupowo-żebrowych wg PN-B-03264:2002 i PN-EN 1992:2005.
Nazwa Cena netto
Pierwsza instalacja 2 990 zł
Każda następna instalacja 1 495 zł

RM-OBC - Zestawienie obciążeń.
Nazwa Cena netto
Pierwsza instalacja 890 zł
Każda następna instalacja 445 zł

FD-WIN - Fundamenty bezpośrednie wg PN-81/B-03020.
Nazwa Cena netto
Pierwsza instalacja 890 zł
Każda następna instalacja 445 zł

Koszty dodatkowe


Nazwa Cena netto
Elektroniczny klucz zabezpieczający (1 stanowisko) 135 zł
Elektroniczny klucz zabezpieczający sieciowy (1-10 stanowisk) 290 zł
Elektroniczny klucz zabezpieczający sieciowy (powyżej 10 stanowisk) 490 zł