UWAGA!


1. Do podanych cen doliczany jest 23% podatek VAT.
2. Wszystkie wymionione programy działają na 32 i 64 bitowych systemach operacyjnych.
3. Moduł oznacza dodatek rozszerzeający możliwośći programu głównego nie może więc funkcjonować samodzielnie.


Programy 3D


Program główny RM-3D - Statyka układów przestrzennych wg PN-90/B-03200 oraz PN-EN 1993.
Nazwa Cena netto
Pierwsza instalacja 3 740 zł
Każda następna instalacja 1 870 zł

Moduł RM-3D-STAL - Wymiarowanie elementów stalowych wg PN-90/B-03200.
Nazwa Cena netto
Pierwsza instalacja 1 810 zł
Każda następna instalacja 905 zł

Moduł RM-3D-STAL1993 - Wymiarowanie elementów stalowych wg PN-EN 1993.
Nazwa Cena netto
Pierwsza instalacja 2 020 zł
Każda następna instalacja 1 010 zł

Moduł RM-3D-DREW - Wymiarowanie elementów drewnianych wg PN-B-03150:2000.
Nazwa Cena netto
Pierwsza instalacja 1 170 zł
Każda następna instalacja 585 zł

Moduł RM-3D-DREW1995 - Wymiarowanie elementów drewnianych wg PN-EN 1995.
Nazwa Cena netto
Pierwsza instalacja 1 490 zł
Każda następna instalacja 745 zł

Moduł RM-3D-AZUR - Elementy ażurowe.
Nazwa Cena netto
Pierwsza instalacja 520 zł
Każda następna instalacja 260 zł

Moduł RM-3D-SIN - Blachownice ze środnikiem falistym.
Nazwa Cena netto
Pierwsza instalacja 520 zł
Każda następna instalacja 260 zł

Moduł RM-3D-Profile - Kreator profili parametrycznych.
Nazwa Cena netto
Pierwsza instalacja 520 zł
Każda następna instalacja 260 zł

Programy 2D


Program główny RM-2D - Statyka układów płaskich wg PN-90/B-03200 oraz PN-EN 1993.
Nazwa Cena netto
Pierwsza instalacja 1 920 zł
Każda następna instalacja 960 zł

Moduł RM-2D-STAL - Wymiarowanie elementów stalowych wg PN-90/B-03200.
Nazwa Cena netto
Pierwsza instalacja 1 060 zł
Każda następna instalacja 530 zł

Moduł RM-2D-STAL1993 - Wymiarowanie elementów stalowych wg PN-EN 1993.
Nazwa Cena netto
Pierwsza instalacja 1 170 zł
Każda następna instalacja 585 zł

Moduł RM-2D-ZELB - Wymiarowanie elementów żelbetowych wg PN-B-03264:1999/2002.
Nazwa Cena netto
Pierwsza instalacja 1 060 zł
Każda następna instalacja 530 zł

Moduł RM-2D-ZELB1992 - Wymiarowanie elementów żelbetowych wg PN-EN 1992.
Nazwa Cena netto
Pierwsza instalacja 1 170 zł
Każda następna instalacja 585 zł

Moduł RM-2D-SPOL - Połączenia stalowe wg PN-90/B-03200 i PN-B-03215:1998.
Nazwa Cena netto
Pierwsza instalacja 850 zł
Każda następna instalacja 425 zł

Moduł RM-2D-DREW - Wymiarowanie elementów drewnianych wg PN-B-03150:2000.
Nazwa Cena netto
Pierwsza instalacja 950 zł
Każda następna instalacja 475 zł

Moduł RM-2D-DREW1995 - Wymiarowanie elementów drewnianych wg PN-EN 1995.
Nazwa Cena netto
Pierwsza instalacja 1 170 zł
Każda następna instalacja 585 zł

Moduł RM-2D-SIN - Wymiarowanie blachownic ze środnikiem falistym.
Nazwa Cena netto
Pierwsza instalacja 520 zł
Każda następna instalacja 260 zł

Moduł RM-2D-AZUR - Wymiarowanie elementów ażurowych.
Nazwa Cena netto
Pierwsza instalacja 520 zł
Każda następna instalacja 260 zł

Moduł RM-2D-Profile - Kreator profili parametrycznych.
Nazwa Cena netto
Pierwsza instalacja 520 zł
Każda następna instalacja 260 zł

Pozostałe programy


PL-WIN - Statyka i wymiarowanie konstrukcji płytowo-słupowo-żebrowych wg PN-B-03264:2002 i PN-EN 1992:2005.
Nazwa Cena netto
Pierwsza instalacja 3 190 zł
Każda następna instalacja 1 595 zł

RM-OBC - Zestawienie obciążeń.
Nazwa Cena netto
Pierwsza instalacja 950 zł
Każda następna instalacja 475 zł

FD-WIN - Fundamenty bezpośrednie wg PN-81/B-03020.
Nazwa Cena netto
Pierwsza instalacja 950 zł
Każda następna instalacja 475 zł

FD-WIN-1997 - Fundamenty bezpośrednie wg PN-EN 1997-1.
Nazwa Cena netto
Pierwsza instalacja 1 280 zł
Każda następna instalacja 640 zł

Koszty dodatkowe


Nazwa Cena netto
Elektroniczny klucz zabezpieczający (1 stanowisko) 165 zł
Elektroniczny klucz zabezpieczający sieciowy 325 zł